Projekty UE

FIRMA PEG EWA GUTOWSKA-DOWGWIŁŁOWICZ REALIZUJE PROJEKTY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

Realizowane Projekty UE

„Głęboka, kompleksowa termomodernizacja obiektu Firmy PEG EWA GUTOWSKA-DOWGWIŁŁOWICZ wraz z instalacją odnawialnego źródła ciepła”

Celem projektu jest:

  • Podniesienie efektywności energetycznej obiektu firmy PEG EWA GUTOWSKA-DOWGWIŁŁOWICZ w okresie do 31.08.2019r.
  • Zmniejszenie emisji CO2 o 73,80 MgCO2 rocznie do powietrza w związku z termomodernizacją obiektu firmy PEG EWA GUTOWSKA-DOWGWIŁŁOWICZ w okresie do 31.08.2020 r.
  • Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o 23,28 MWh rocznie w okresie do 31.08.2020r.
  • Zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych o 114 MWh rocznie w okresie do 31.08.2020r.

Wartość projektu: 864 120,13 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 591 316,75 PLN

„Poprawa warunków dla rozwoju firmy PEG EWA GUTOWSKA-DOWGWIŁŁOWICZ poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych do potrzeb rozwoju gospodarczego”

Celem projektu jest:

  • „Poprawa warunków dla rozwoju, zwiększenie konkurencyjności Firmy PEG EWA GUTOWSKA-DOWGWIŁŁOWICZ poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych w okresie do 31.12.2021r.

Wartość projektu: 3 192 817,33 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 782 133,54 PLN

„Biesiady warmińskie i produkcja tradycyjnych wyrobów sposobem na odtworzenie gospodarczego dziedzictwa regionu”

Celem projektu jest:

  • Wzrost konkurencyjności firmy PEG EWA GUTOWSKA-DOWGWIŁŁOWICZ na rynku regionalnym, krajowym w związku z wdrożeniem nowych produktów i usług odtwarzających historyczny krajobraz gospodarczy regionu do 31.12.2020r.

Wartość projektu: 3 875 149,44 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 351 842,59 PLN